การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนอ่านอย่างไร
ให้ได้ผล"
 


               
คลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติม
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 655 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 308752 ครั้ง Your IP Address is 54.226.131.119
คลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติมคลิกดูภาพเพิ่มเติม
          วันที่ 29 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนอ่านอย่างไร ให้ได้ผล" ให้กับคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 655 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนอ่านอย่างไร ให้ได้ผล" ให้กับคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 654 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ณ ห้อง ICT สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 653 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลตามโครงการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ณ ห้องแสงเทียน อาคารอนุศิลป์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 652 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 651 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต 2 "สู่มืออาชีพ" ประจำปี 2558 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองแล้ว ยังได้รับคำชี้แจงในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับจากทางราชการอีกด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 650 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นสัปดาห์ ที่ 65 ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญเทอญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 649 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายเทียนชัย จูเจี่ย และ นางสุนิสา ทิพย์พิทักษ์ นางปณิชา นัยเพียร คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 648 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83 พรรษา ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 647 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายอนันต์ ระงับทุกข์) กรณีปกติตามนโยบายการตรวจราชการ งวดที่ 2 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 646 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/66 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า